گالری نقش خیال


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

آبستره را چگونه فرا گرفتم

با توجه به تعریفی که از نقاشی آبستره وجود دارد.(نقاشی انتزاعی ذهنی) این سبک از نقاشی را فی البداهه و بدون اینکه نقاشی آبستره را بشناسم آنرا از کودکی شروع کردم بدون استاد و معلم و بدون شناخت کافی از رنگها و تصویر سازی و نقاشی اما از بازی با رنگها و درگیرنمودن رنگهای متضاد با یکدیگر لذت میبردم واز درون این بازی و کار مداوم به تصاویر تصادفی دلخواه میرسیدم .

ابتدا ریزش رنگها را روی دیوار تجربه کردم . به این صورت که برای دیدن همزیستی زیبای رنگها و بازی و در هم آمیختگی آنها با یکدیگر دیواری با سطح ناهموار و دارای فرورفتگی و برآمدگی را انتخاب میکردم و سپس رنگی را از یک گوشه دیوار با قلم موی رنگهای ساختمانی روی دیوار فرش میکردم بطوری که رنگ آرام آرام به شکل سیال بطرف پایین حرکت کند و ضمن این حرکت رنگ دیگری را اضافه می نمودم و با قلم مو جاهایی رنگها را با هم امیخته می کردم آنگاه شبیه یک منظره تخیلی ذهنی می شد و همین برای من لذت بخش بود وهمین کار را بر روی مقوای گلاسه نیز انجام می دهم تا به تصاویر تخیلی و ذهنی خودم برسم به همین دلیل فکر میکنم چون تصاویر غیر قابل پیش بینی هستند و تصاویری آفریده می شوند که بیشتر از ذهن و خلاقیت فردی سرچشمه میگیرد و فکر میکنم این نقاشی خلاقانه برای پرورش ذهن و شادی روح وروان موثر باشد و آنچه من از رنگها دریافتم اینست که رنگ نعمتی بزرگ است که آفریدگار جهان برای نقاشی جهان به بهترین صورت ممکن از آن استفاده نموده و نعمت استفاده از آن را دراختیار بشر قرار داده است .

برای من زیباست که آفریدگار جهان برای آفرینش هر موجود در گیتی از یک رنگ متفاوت استفاه نموده مثلا میوه ها را هر کدام یک رنگ موز را زرد خیار را سبز انار را قرمز پرتقال را نارنجی و بی شک هر رنگی بر روی ما اثری متفاوت وخوشایند دارد وهمین نعمت رنگ را باید خوب دریافت وروی آن تأمل نمود.

و چه زیباست که ماهیان درون دریاها هر کدام یک لباس پوشیده اند و درختان نیز و کوه ها همچنان و هر موجودی لباس و پوست مخصوص و زیبای خود را دارد .

نقاشی های ما با هر کیفیت و سبکی فقط تقلیدی ناقص از آن نقاش بزرگ و جان آفرین است که همه تصاویرش جان دارند و حرکت و زیبایی

و من فقط میتوانم ادعا کنم...

مشق نام لیلی میکنم خاطر دل را تسلی میکنم

ارادتمند شما نیکان و هنرآفرینان زیبا نگر و زیبا اندیش

جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

زرد ونیلی و بنفش

سبز و آبی و کبود

با بنفشه ها نشسته ام

سالهای سال صبح های زود

در کنار چشمه سحر

سر نهاده روی شانه های یکدیگر

گیسوان خیسشان بدست باد

رنگها شکفته در زلال عطر های گرم...

 

 ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ توسط جاسم طیبی نژاد
قالب وبلاگ